Μεταλλικά Ράφια Τ. MIDI-RACK

Συστήματα μεταλλικών ραφιών βαρέως τύπου MIDI RACK